5 juni, 2020

Vem vill med på resan och vad händer när det är dags att kliva av?

I dag pratas det allt mer om vikten av en bra onboarding som en del i ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Det rör sig alltså inte om påstigningen på ett flygplan utan om välkomnande av en ny medarbetare. Men färre berör offboarding, alltså hur vi agerar när en medarbetare lämnar verksamheten.

Onboarding – mer än första dagen

Om målsättningen är att vara en attraktiv arbetsgivare är såklart första intrycket (första dagen) viktigt, men att ha en långsiktig plan för att välkomna den nya medarbetaren är långt viktigare än att det står en blomma på skrivbordet. För att det är svårt att rekrytera vet alla som försökt, men att behålla och utveckla människor i harmoni och samklang med den förflyttning du som arbetsgivare vill göra är om möjligt ännu svårare. Det är därför av yttersta vikt att löpande ha samtal och dialog för att säkerställa att alla som en gång klev ombord fortfarande vill vara med på resan.

Offboarding – bra möjlighet till ärlig feedback

För en arbetsgivare som vill vara riktigt attraktiv är därför inte bara ett varmt mottagande viktigt utan också ett varmt avsked. En medarbetare som själv säger upp sig är i de flesta fall det minst dramatiska men här finns ett ypperligt tillfälle att stanna upp, reflektera och se till att lärdomar dras och att organisationen kan dra nytta av en ärlig feedback.

Positiv pensionering – ett bra avslut som yrkesverksam

En i många gånger bortglömd kategori är de medarbetare som efter många år på arbetsplatsen väljer att sluta i pensioneringssyfte. De flesta får nog någon form av avtackning men lämnas själva i djungeln kring hur de olika pensionsdelarna ska hanteras på bäst sätt. Ett beslut som i takt med ökad valfrihet blivit alltmer komplext och där den företagsbetalda delen av den samlade pensionen blivit allt större. Att då som arbetsgivare erbjuda den anställde aktivt stöd och hjälp i de här frågorna genom att köpa in den kompetensen  från någon som verkligen kan sin sak och hantverket kring pensionsuttag bidrar inte bara till bättre beslut för individen utan det tydliggör också vilka värdefulla förmåner som  skapats via avsättningar under åren. Detta skapar en känsla av värme och omtanke  vilket leder till goda ambassadörer för arbetsgivaren och arbetsgivarvarumärket  får en mer generös framtoning.

Viktigt för de som jobbar kvar

Glöm heller inte bort att det som görs för den som slutar symboliskt är nog så viktigt för alla som är kvar och faktiskt vill vara det.