Säkra Skellefteå AB blev Proxina

Nytt namn och ett helt nytt utseende. Men anledningen bakom förändringen har faktiskt med allt annat än yta att göra. Det handlar mer om att för första gången verkligen få visa vilka vi är, på insidan.

Säkra Skellefteå bytte hösten 2019 namn till Proxina, men i övrigt är allt precis som vanligt. I 27 år har vi varit en lokal, trygg och personlig kompetenspartner inom pension och försäkring i Västerbotten och Norrbotten. Med lokalt ägande kopplat till våra kontor i Skellefteå och Piteå är det precis vad vi fortsätter vara. Under varumärket Säkra har vi fått ett sammanhang och ett nätverk av kollegor över hela landet som varit väldigt betydelsefullt för både oss och våra kunder. Men det har samtidigt varit en utmaning att kommunicera vad vi egentligen gör då vi är som bäst. Vi är en organisation med en unik specialistkunskap kring arbetsgivarfrågor med fokus på pension, försäkring och finansiella lösningar och med eget namn och egna kommunikationskanaler kan vi vara mycket tydligare med hur vi skiljer oss mot andra aktörer. Under ytan har vi fortfarande nätverket, systemen och de hundratals kollegorna inom Säkra kvar, men på utsidan ser vi nu ut precis som vi känner oss. Spetsigare men samtidigt mjukare. Och definitivt närmare dig.