• Tjänster

Vi är ingen vanlig försäkringsförmedlare. Vi är en lokal, trygg och personlig kompetenspartner inom pension och försäkring för företag i norra Sverige och offentliga myndigheter i stora delar av landet. Till oss kommer man för det vi kan, inte för de försäkringar vi förmedlar.

Vi förstår och förklarar det komplexa

Vår kunskap står till ditt förfogande. Gemensamt har vi erfarenhet av mycket och det mesta inom pension och försäkring. Vi kan stötta dig i allt från strategiska arbetsgivarfrågor till individuella personliga frågor i ämnet. Med vår erfarenhet hjälper vi dig hitta bra lösningar för att nå dit du önskar. Vi stöttar och skolar dig och dina medarbetare på resan dit.

Optimerar möjligheter för individ och organisation

Via oss kan du självklart även teckna försäkring och förvalta ditt kapital men vi säljer inte försäkringar, vi köper dem åt dig. Vi söker optimerade lösningar anpassade efter dina utmaningar och dina medarbetares individuella förutsättningar. Det betyder att vi ställer lite fler frågor och tänker efter en extra gång och på så sätt ser vi också detaljer som många andra missar.

Skapar trygghet i det ovissa

Frågor kring pension och försäkring är enligt många lika komplext som det är tråkigt. Vi tycker snarare det är spännande och värdefullt. Vad som däremot är svårt och ibland riktigt tragiskt är att inse att den pensions- eller försäkringslösning du, en anhörig eller medarbetare har inte alls ger förväntat skydd. Fråga oss om du behöver råd kring ditt eller ditt företags upplägg för pension, sjuk- och olycksfallsförsäkring. Hos oss får du inte bara hjälp att välja försäkring, vi finns även där när ingenting blev som du tänkt och du behöver nyttja försäkringen.

Vägvisare för framgångsrika och attraktiva arbetsgivare

Inom ämnesområdet pensioner och försäkringar finns möjligheter för de arbetsgivare som har ett genuint intresse i sina medarbetare och deras välbefinnande. Vi hjälper dig bena ut förutsättningarna hos er och hitta bra lösningar för framtiden som gynnar dina mål och ambitioner. Konkret kan det handla om allt från koncerngemensamma strukturer, val av kollektivavtal, möjligheter inom kollektivavtal, individuella förhandlingar, personliga råd och erbjudanden etc. Allt för att dina medarbetare ska känna sig trygga och nöjda med att arbeta hos just dig.

Upphandla och utvärdera försäkring

Är lösningen du/ni behöver en försäkring hjälper vi dig självklart utvärdera de alternativ som står till ditt förfogande. Många gånger sker det ganska enkelt utifrån dina förutsättningar och önskemål med hjälp av vår marknadskännedom och erfarenhet. Men ibland är ni många eller önskemålen specifika som gör att en upphandling eller individuell förfrågan är att föredra. Då hjälper vi dig/er med det, med allt från förfrågningsunderlag till utvärdering och leverans/implementering.