En grundares historia

-Människor. Det har alltid handlat om mötet med människor. Thomas Lundqvist, grundare för Proxina, har jobbat hela livet inom bank och försäkring. Mycket papper och siffror, tänker man sig förstås. Men för Thomas har det aldrig varit det viktigaste. Nej, att följa kunder - eller vänner som han gärna kallar dem - genom livets alla skiften är det som gör att han stannat inom branschen.

Det har gått över 40 år sedan han som 19-åring började sommarjobba på dåvarande PK-banken i Skellefteå. Det gick uppenbarligen bra för kort senare fick han tills vidare-anställning och startade sin karriär inom bankvärlden. 

-Det fanns fina möjligheter att vidareutbilda sig på jobbet, berättar Thomas. Och jag gled allt mer över till försäkringssidan. 1986 nappade jag på ett erbjudande att börja på Trygg Hansa och där blev jag kvar till 1994.

Nästa steg

Då var det dags för nästa steg då han grundade Säkra Försäkringsmäklare som med tiden växte med fler medarbetare och expansion till framför allt Piteå.

-Då som nu handlar det om att hjälpa företag och privatpersoner att bygga långsiktig trygghet. Genom att vi är ett fristående bolag kan vi välja den bästa mixen av försäkringar anpassad för varje individ eller företag. För att kunna göra det behöver vi arbeta mycket nära våra kunder och alltid jobba med hjärtat. Många av kunderna har jag fått följa genom livet och fått både skratta och gråta tillsammans med dem. För det är förstås när det händer något oväntat och när försäkringarna ska användas som det verkligen visar sig att försäkringsskyddet är det förväntade.

Allt bredare uppdrag

Efterfrågan hos våra kunder har genom åren blivit allt bredare och vi jobbar idag med mer än traditionell försäkringsförmedling för ägare och ledning. Idag omfattar vår vardag även annat, såsom strategisk arbetsgivarrådgivning för våra kunder där exempelvis kollektivavtalade pensionsavtal kan vara den lösning vi använder. Thomas påpekar också att Proxina har bra samarbeten med externa specialister som gränsar till den egna, för att täcka helhetsbehovet hos kund.

Hur har då försäkringsbranschen förändrats sedan 1980-talet?

-Allt mer ansvar läggs på individen och vi måste göra fler egna val och skapa egna skyddsnät. Det gäller inte minst nyföretagare som själva bör se till att de har ett skydd som minst motsvarar det man har som anställd. Tyvärr är det många som inte engagerar sig tillräckligt och tänker att “det är länge kvar” till pension. Mitt råd är att ta en rejäl genomgång när man startar sitt företag och sedan göra en översyn ungefär en gång per år. Det händer alltid saker i en verksamhet som innebär att förutsättningarna förändras.

I och med namnbytet får Proxina ett eget varumärke med möjlighet till tydligare kommunikation om vilka de är och vad de har att erbjuda.

-Vi kommer även fortsättningsvis att jobba nära befintliga och nya kunder och hjälpa till vid deras vägval i livet och skapa långsiktig trygghet, avslutar Thomas.