29 maj, 2020

Anställningsavtal – VD

Vi noterar att det rekryteras många personer till VD-roller i företag, både inom privat- och kommunnära sektor. Det märker vi i flödet och i annonser i olika media. En attraktiv arbetsgivare anstränger sig för att skapa ett smakfullt och balanserat paket med lön, förmåner och villkor för den som ska leda företaget framåt. VD-avtalet är slutprodukten av förhandlingarna och vår bild är att det lönar sig att tänka igenom vad man vill signalera och vad som är viktigt att lyfta fram, förutom lönen.

VD omfattas inte av eventuella kollektivavtal för medarbetare, vilket gör att villkoren normalt sett måste specificeras.

Vi lyfter fram några axplock:

  • Förmånsbil – tjänstebil, förmån av fri bil, bilförmån – kärt barn har många namn. En oftast uppskattad förmån, med eller utan drivmedel . Sätts ett tak på inköpspris eller ett tak på månadskostnad? Vill arbetsgivaren signalera att lyfta fram miljöbil?
  • Semesterdagar – det är vanligt med 30-40 dagar för en person som alltid förväntas vara tillgänglig
  • VD-/styrelseförsäkring – en ansvarsförsäkring som numera är hygienfaktor i alla seriösa företag och där frågan om ansvar allt oftare sätts på sin spets.
  • Tjänsteresor och tjänstereseförsäkring – bra att lyfta fram regelverket och visa att försäkring finns, förutsatt att den finns
  • Sjuklön – hur hanteras ersättningen från arbetsgivaren för tidsperioden av sjukdom fram till att det gått tre månader?
  • Trygghetsförsäkringar – här ligger sjukförsäkring som kompletterar Försäkringskassans ersättningar, då ersättningen därifrån maximeras till drygt 24.000 kr/månad. Här ligger också exempelvis tjänstegrupplivförsäkring och vårdförsäkring, så att företaget inte riskerar att tappa fart på grund av långa vårdköer.
  • Tjänstepensionsförmåner – pensionsavsättningar på mellan 15-35% av den fasta lönen är en vanlig nivå, oftast med sjukförsäkringspremierna utanför ramen för själva pensionen.
  • Uppsägningstid/avgångsvederlag – här finns stora variationer, men få accepterar nivåer på mindre än 6-12 månaders uppsägningstid om det är arbetsgivaren som vill säga upp VDn
  • Tvist – ska en tvist hanteras i allmän domstol eller genom skiljemän och vilken av parterna ska stå för notan?