15 augusti, 2020

Stukad – då vi är som allra bäst

Vi som jobbar med pensioner och försäkringar som verktyg i vardagen får ofta höra att vi jobbar i en kall bransch, en bransch med obegripliga villkor och försäkringar som inte funkar. Där känner vi på Proxina inte igen oss. Våra absolut nöjdaste kunder hittar vi när något gått snett och vi stöttat dem i turbulensen efter en skada, när rätt försäkring inte bara varit bra att ha utan ovärderlig.

När vi summerar de händelser som varit viktigast för oss under ett verksamhetsår, det som betytt allra mest och som etsat sig fast i vårt medvetna har det sällan eller aldrig att göra med de största affärerna vi gjort, de största placeringarna eller de största kontrakten som betytt störst intjäning. Nej, istället är det de tillfällen när vi faktiskt gjort riktig skillnad, verklig skillnad för helt vanliga människor. Det är tillfällen när vi gråter tillsammans med våra kunder, oavsett om det är något vi eller kunden önskar eller ej och där tårarna kan vara både av sorg och glädje. Det handlar om äkta känslor och en stark upplevd tillfredsställelse, känslan av hur man är när man är som allra bäst. När det är en riktigt bra dag på jobbet och man får uppleva det och dessutom dela känslan med kunden och med hela teamet.

Vi har lyxen att med förtroende i våra uppdrag få arbeta med både värme och integritet, kalla det gärna att visa kärlek till medarbetarna i våra kundföretag och samtidigt trovärdigt företräda arbetsgivarsidan. Hos arbetsgivare som ärligt prioriterar de sina. Magiskt.