28 september, 2020

Med anledning av Corona-viruset

Med anledning av smittspridningen i samhället försöker vi göra allt vi kan för att begränsa smittan och optimera förutsättningarna för att vi alla håller oss friska. Vi fortsätter självklart serva er som kunder som vanligt och då så smittsäkert som möjligt med ett antal valmöjligheter.

Individuella möten och rådgivningar sker i enlighet med dina önskemål, antingen fysikst eller på distans via Teams, Zoom, Stage eller liknande. Önskar du komma hit till oss har vi på kontoret vidtagit ett antal åtgärder för att minimera smittrisken:

  • Vi har placerat ut handsprit på toaletter samt på gemensamma utrymmen
  • Vi sitter i mötesrum som möjliggör att vi kan sitta på ett avstånd på minst 2 meter från varandra
  • Vi vädrar före, under och efter mötet
  • Alla som känner förkylnings- och influensasymptom stannar hemma

Sen för din kännedom reser ingen av oss medarbetare till våra kunder utanför regionen utan vi håller oss i Piteå och Skellefteå så långt det går och vi har minimerat bemanningen på kontoret så alla, när de är på plats, arbetar i egna kontorsrum.

När vi med våra kunder håller personalinformation och utbildning i större grupper sker det idag på distans via Teams eller Stage.

Din löpande service och mindre frågeställningar hanterar vi primärt via telefon och mail.

Oavsett hur du vill ha det hoppas vi att du känner dig säker och trygg som kund hos oss.

Kontakta oss om du har några funderingar eller vill justera valt sätt att mötas.