31 mars, 2023

ITP-upphandlingen på plats

ÄNTLIGEN- Ny pensionsupphandling klar för tjänstemän med ITP. Vart femte år upphandlar Collectum försäkringsgivare för de valbara delarna inom tjänstepensionen ITP. Aktörerna har utvärderats utifrån avgiftsnivå och möjlighet till hög avkastning.

Alecta fortsätter att vara ickevals alternativet då utvärderingen visat att de haft högst avkastning om man tittar 5, 10 eller 15 år tillbaka i tiden. Alecta förväntas därmed kunna ge högst pensionsutbetalning till lägst avgift och känns därmed som ett högst rimligt och bra val.

Övriga valbara bolag:
Traditionell försäkring: Alecta, AMF, Folksam, Nordea, SPP
Fondförsäkring: Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SPP, Swedbank

Vi på Proxina ser med spänning fram emot att få titta närmare på de mer kvalitativa parametrarna hos respektive försäkringsbolag för att sedan på bästa sätt kunna bidra i vår rådgivning till våra kunder. Att samtliga aktörer har ett bra pris, det vet vi.
Men vad mer finns det under ytan?