11 januari, 2023

Försäkring och försäkringsskydd handlar om att tänka efter, fast före…

Vi på Proxina har som uttalad vision att förändra synen på pension & försäkring, att färglägga själva ämnesområdet i andra kulörer än svart och grått. Vi vill göra pension & försäkring tydligt och klart, när det flesta vi frågar ändå tycker att det är precis motsatsen. Visst är ämnet personförsäkring, det som täcker olycksfall, sjukdom och dödsfall, både svårt, komplext och komplicerat, men med all den kunskap vi bär med oss och vår trovärdiga ambition att både förenkla och att visa den rätta vägen vill vi påstå att våra råd gör skillnad. På riktigt.

En enkel regel att komma ihåg kring allt som hör ihop med försäkring och försäkringsskydd är att det handlar om att tänka efter, fast före… före allt det där oönskade händer, före det är för sent. När allt det där tråkiga har hänt kan erfarenheterna vara dyrköpta.

Men det räcker inte med att tänka efter, man måste agera också, så att de där bra-att-ha-försäkringarna faktiskt också tecknas och betalas så länge som man behöver det ekonomiska skyddet. För försäkring handlar mest om ekonomisk trygghet, om pengar som faller ut till den som behöver när allt inte blev som man tänkt sig, när det är som mörkast. När man drabbas av dödsfall för tidigt i livet eller av allvarlig sjukdom eller olycka, det är då…

En kund ringde nyligen och berättade att han hade fått en plötslig hjärnblödning i 50-årspresent och var inlagd på sjukhus, sjukskriven efter akutoperation med komplikationer till andra halvan av februari och med en tydlig och inte helt angenäm känsla av ovisshet inför framtidsfrågorna. Har jag någon försäkring som täcker upp om jag får bestående besvär? Det är en väldigt stor skillnad på före och efter, före kunde han teckna vilken försäkring han ville, nu blir den saken mycket svårare. Han är glad att han tänkt efter före.

Vi på Proxina tror på försäkring och på att försäkringsskydd faktiskt fungerar när man som bäst behöver det. Det är vår utgångspunkt, liksom att försäkring i verkligheten inte kan täcka precis allt, vilket gör att vi i våra personliga rådgivningsmöten ofta resonerar kring att man bör har rimliga förväntningar, även på det försäkringsskydd man har.

Våra råd är inte dyra, de är en god investering i framtidsfrågorna. Framtidens mest attraktiva arbetsgivare har också nästan alltid råd med god rådgivning till sina medarbetare.