18 november, 2022

Goda nyheter från Alecta

Många ekonomiska nyheter idag är rätt mörka, men inte från Alecta som kommer med goda nyheter. Eller vad sägs om 50 miljarder till dagens och morgondagens pensionärer och 11,2 miljarder till företagare med ITP?

FÖR MEDARBETARE:
* Kraftigt höjda pensioner: +10,84 %
* Samma kraftiga höjning av intjänad pension som ännu inte betalats ut: +10,84 %

FÖR ARBETSGIVARE:
* Fortsatt sänkta pensionskostnader: 40 % premiereduktion för snittföretaget
* Fortsatt höga premiereduktioner på riskförsäkringar: Alecta står för mellan 24 % och 90 % av bruttokostnaden