11 oktober, 2022

21 000 kr/mån i livslång familjepension eller ingenting alls…

Familjepensionen i ITP 2 tillfaller maka/make eller barn under 20 år men inte sambo.

För en tid sedan träffade vi en kund med hög inkomst, vuxna barn och en sambo sedan många år med låg inkomst. För honom var den viktigaste frågeställningen inte rätt fondval eller optimal placering utan att trygga sin sambos ålderdom. Det var med stor glädje vi på Proxina mottog ett vackert & personligt bröllopsfoto inte långt efter vårt möte. Den tidigare sambon var nu en nybliven fru med 21.000 kr/månad i livslång familjepension.

Hur stor den upparbetade familjepensionen är beror på individuella förutsättningar men att som i det här fallet ha en arbetsgivare som är beredd att säkerställa tillgången till en kompetenspartner inom pension & försäkring visade sig vara ovärderligt för medarbetaren.