21 juni, 2023

Lev nu och lev sen!

Allvarliga olycksfall eller sjukdomar under yrkeslivet får ofta människor att ompröva och omvärdera det som tidigare var givet som det viktigaste. Hälsa, välbefinnande och tid med nära och kära seglar förbi frågor om karriär, löneutveckling och pengar.

Vi från Proxina åkte förbi ett kundföretag på förmiddagen för ett samtal om framtidsfrågorna med den ekonomiansvariga, som efter en lång sjukperiod med cellgiftsbehandlingar i Umeå hade kunnat kasta peruken. Håret var tillbaka, liksom välbefinnandet. Det framstod som helt självklart att det nu var dags att resonera kring att på allvar påbörja processen med att gå ner i arbetstid på ett strukturerat sätt. Finnas kvar för arbetsgivaren under en längre period, men på deltid med en schysst överenskommelse, signerad Proxina. Gå från att göra typ allt, vara allas stöttepelare, till att bara göra det hon är allra bäst på. Om arbetsgivaren får som de vill blir det så under en lång period framåt. Alla är förvisso utbytbara på en arbetsplats, men en del upplevs nästintill oersättliga.

Vi var absolut överens om att lev nu, lev sen var en passande rubrik på vårt samtal och på överenskommelsen om arbetets värde och pris.