1 december, 2021

Varje morgon tänder vi Kunskapens ljus

Den av våra medarbetare som kommer först till respektive kontor slår inte bara igång flitens lampa, under den mörka decembermånaden tänder den också Kunskapens ljus.

På Piteå-kontoret är det ett högt, vitt kronljus som brinner med fast och stadig låga och det brinner under hela arbetsdagen. En ständig påminnelse om vikten av kunskap och professionell nyfikenhet.

För oss på Proxina är kunskap viktigt och inte endast den samlade expertkunskap vi har kring pension och försäkring, utan minst lika mycket kunskapen om våra kunders vardag, om arbetsgivarnas utmaningar och individernas drömmar. Det är den kunskapen som gör att kunderna visar en sån tillit och långsiktighet i relationen till oss.

Vi konkurrerar inte mest med olika försäkringsförmedlare, banker eller försäkringsbolag. Vår största motståndande är faktiskt okunskapen, att vår omgivning inte fullt ut vet vad som skiljer oss från andra som jobbar med pensioner och försäkringar och att vi har kunskap som är riktigt, riktigt värdefull. För vi ställer all vår kunskap till kundens förfogande, så att vi kan leda arbetsgivare och individer till klokare beslut.