4 mars, 2022

Kollektivavtalad pension för mig som ägare?

Kan kollektivavtalade pensionslösningar vara fördelaktiga även för mig som företagare?

De kollektivavtalade lösningar ser olika ut beroende på vilket avtalsområde det rör sig om, men generellt kan man konstatera att följande fördelar finns för samtliga avtalsområden inom privata sektorn;

–         Prisvärda lösningar
–         Lätta att administrera
–         Kräver ingen hälsodeklaration

Är du dessutom född 1978 eller tidigare och har jobbat som tjänsteman, då finns det flexibla och förmånliga villkor att värna om i den förmånsbestämda pensionen ITP-2. På Proxina arbetar vi mycket med kollektivavtalade pensioner & försäkringar och dessa frågor är för oss en självklar del i analysen kring vilket pensions- och försäkringsskydd som passar just dig.