5 mars, 2021

Pengar ska inte göra ont

Att inte ha pengar för dagen är såklart en enorm stress, men lite mer förvånande så väcker även besluten som kommer sig av att ha ett sparande negativa känslor hos många. Det grundar sig i att många tycker att ämnet är svårt och komplext. På Proxina tar vi oss an frågan på samma sätt som vi gör med allt annat, vi anstränger oss för att möta våra kunder med värme, professionell nyfikenhet och att dela med oss av all vår kunskap. Vi lägger stor kraft på att förklara det komplexa med målet att aktiva och medvetna val ska kunna tas och att individuella lösningar ska kunna växa fram.

Oavsett om kapitalet finns inom pension, försäkring eller som fritt sparande finns det några grundprinciper som vi alltid jobbar med:

 1. HITTA DIN DRÖM
  Vad vill du använda ditt sparkapital till och när? Genom att bestämma vad du faktiskt sparar till, när du vill använda kapitalet och vad du förväntar dig för avkastning så är första vägvalet gjort när det gäller dina placeringar.
 2. INVESTERA I DET SOM GÅR ATT FÖRSTÅ
  Det finns idag finansiella produkter som får ritningar till rymdfarkoster att framstå som elementära. På Proxina så föredrar vi det begripliga. Vi vill att riskerna ska vara tydliga och väl avvägda på samma sätt som möjligheterna. Det ska också vara möjligt att utvärdera en placering på ett överskådligt sätt.
 3. EN SPARFORM ÄR ALDRIG BÄST
  Olika sparformer fyller olika syften, ger olika mycket i avkastning och har olika risknivåer. Det finns därför inget som är rätt för alla utan val av sparform och den faktiska blandningen av olika sparformer bör utformas utifrån de individuella förutsättningarna som finns.
 4. VÄL BEPRÖVAT SKAPAR FÖRUTSÄGBARHET
  I en innovativ marknad skapas ständigt nya produkter. Det är såklart bra i en strävan att hela tiden bli bättre, men nytt betyder också oprövat. På Proxina föredrar vi väl beprövade produkter och företag då det är din framtida trygghet vi jobbar med.
 5. HA REALISTISKA FÖRVÄNTNINGAR
  Löften om hög och snabb avkastning kan kännas lockande. Baksidan av det myntet är stora risker. På Proxina tror vi på stabila aktörer och realistiska bedömningar av risker och möjligheter. Vi jobbar långsiktigt utan ambition att tajma kortsiktiga svängningar, för att på ett så bra sätt som möjligt skapa avkastning som tar dig närmar din dröm.

På Proxina känner vi oss trygga med ovanstående grundprinciper. Pengar ska inte göra ont utan de ska hjälpa dig att uppnå din dröm och vi är gärna med på vägen.