11 augusti, 2021

Norrland växer och vi med!

Under våren beslutade vi på Proxina att det var dags för oss att fortsätta växa och tillföra mer kompetens och kunskap till våra kunder. Vi vill helt enkelt fortsätta vara en positiv kraft i en region som växer så det knakar. En rekrytering sätter definitionen av en attraktiv arbetsgivare på sin spets, speciellt på en marknad där kompetens är en bristvara.

Som arbetsgivare behöver vi därför inte enbart veta vilken kompetens vi söker utan också vad vi faktiskt erbjuder och då inte bara i form av lön.

I vår rekryteringsprocess började vi därför med möten med kandidater där vi berättade om oss, våra värderingar och vad jobbet faktiskt innebär i praktiken. De som tyckte om oss och det vi står för gjorde sedan ett aktivt val att gå vidare i processen vilket vi tycker är viktigt då båda parter faktiskt ska välja varandra.

En lyckad rekryteringsprocess är ett viktigt steg mot att bli en attraktiv arbetsgivare, men bygger såklart på att man sedan kan hålla vad man lovar. För oss har följande saker varit viktiga:

  • Tydlighet med vad jobbet innebär i praktiken
  • Ärlig och uppriktig beskrivning av vilken värdegrund som råder
  • Genomtänkta förmåner och mervärden som harmoniserar med värdegrunden

Vill ni ha hjälp med att bli eller åskådliggöra att ni är en attraktivare arbetsgivare?