13 november, 2023

Bra pensionsnyheter

Bra pensionsnyheter för alla som har förmånsbestämd pension inom ITP hos Alecta!

26 september, 2023

Nya val inom ITP att göra

EN CHANS ATT GÖRA SKILLNAD - på riktigt. Bistå dina medarbetare med verktyg för att göra kloka val och säkerställ med värme och omsorg att de gjort de val som behöver göras.

22 september, 2023

Internationella Proxina-dagen!

21 september, så var den äntligen här igen. Vår dag, då vi kan stanna upp och reflektera.

21 juni, 2023

Lev nu och lev sen!

Allvarliga olycksfall eller sjukdomar under yrkeslivet får ofta människor att ompröva och omvärdera det som tidigare var givet som det viktigaste. Hälsa, välbefinnande och tid med nära och kära seglar förbi frågor om karriär, löneutveckling och pengar.

31 mars, 2023

ITP-upphandlingen på plats

ÄNTLIGEN- Ny pensionsupphandling klar för tjänstemän med ITP. Vart femte år upphandlar Collectum försäkringsgivare för de valbara delarna inom tjänstepensionen ITP. Aktörerna har utvärderats utifrån avgiftsnivå och möjlighet till hög avkastning.

11 januari, 2023

Försäkring och försäkringsskydd handlar om att tänka efter, fast före…

Vi på Proxina har som uttalad vision att förändra synen på pension & försäkring, att färglägga själva ämnesområdet i andra kulörer än svart och grått. Vi vill göra pension & försäkring tydligt och klart, när det flesta vi frågar ändå tycker att det är precis motsatsen. Visst är ämnet personförsäkring, det som täcker olycksfall, sjukdom och dödsfall, både svårt, komplext och komplicerat, men med all den kunskap vi bär med oss och vår trovärdiga ambition att både förenkla och att visa den rätta vägen vill vi påstå att våra råd gör skillnad. På riktigt.