Vid missnöje

Vårt mål är att våra kunder alltid ska vara nöjda med vårt samarbete. Därför är det viktigt att du som kund kontaktar oss om du anser att vi handlat fel.

Om du tycker att vi har handlat fel i en rådgivningssituation ska du i första hand vända dig till din förmedlare. Ofta räcker det med ett samtal för att reda ut eventuella missförstånd. Känner du dig fortfarande felbehandlad efter att ha pratat med din förmedlare kan du begära prövning hos klagomålsansvarig på Säkra, en samordnad resurs i den kedja vi tillhör.

 

Klagomålsansvarig

Den kedja vi tillhör, Säkra, har centraliserad klagomålshantering, vilket innebär att Säkra AB hanterar samtliga klagomål som framförs mot respektive förmedlarbolag som ingår i Säkragruppen.

Säkra AB
Att: Pontus André
Box 5775
114 87 Stockholm
08-400 566 02
klagomal@sakra.se

 

Kontroll av tillstånd

Proxina har lagstadgade tillstånd för sin verksamhet vilka kan kontrolleras hos Bolagsverket och Finansinspektionen.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
 0771-67 06 70
 bolagsverket@bolagsverket.se
 www.bolagsverket.se

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
  08-408 980 00
  finansinspektionen@fi.se
 www.fi.se

 

Ansvarsförsäkring

Proxina har sin lagstadgade ansvarsförsäkring tecknad med W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial via Säkra Koncept.

Skadehantering sköts av Crawford & Company (Sweden) AB. Alla krav på försäkringsersättning eller notifieringar om händelser relaterade till försäkringen ska skriftligen skickas till:

  ansvar@crawco.se
eller
Crawford & Company (Sweden) AB
Box 6044
171 06 Solna

 

Kostnadsfri vägledning

För kostnadsfri vägledning när det gäller klagomål och reklamationer kan du kontakta nedanstående instanser:

Bank, fonder, värdepapper och försäkring

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
0200 – 22 58 00
www.konsumenternas.se

Hushållsekonomi och juridik

Konsumentverket (Hallå konsument)
0771 – 525 525
www.hallakonsument.se

Konsumentvägledningen i din kommun. Aktuell lista med telefonnummer och e-postadress till kommunala konsumentvägledare finns på:
www.konsumentverket.se